Leader nou yo!

Men Gran Patriyòt ki alatèt mouvman 2END lan.

Chanselye Walter Fleuristil
Etik & Moral

Dumane Revange
Sekretè Egzekitif- Wès

Kòmandan Rozo
Konseye Egzekitf 

Berard Dorsainvil 
Koòdonatè Akayè

Luder Providance
Konseye Espesyal

Chancelier Claudel Mombeuil
Akademik & Recherche 

Raj M.A. Jean
Koòdonatè Tigwav

Sekretè Aubens  Henker Fermine
Enfòmasyon ak Entèlijans