Kiyès noun ye? De kisa n ap pale?

Dezyem Endepandans lan son mouvman  nèg nan mòn, pitit peyizan, ak etidyan - tèt-kole ak Diaspora yo! Pou renouvèlman klas politik Ayiti a. Nou se Patriyòt tou-nèf yo. Sila yo ki kwè nan otonomi moun ak nan endepandans peyi.

Defann Ènterè Goud la: Senbòl Pwodiksyon nasyonal la

Alyans Pan-Ameriken: Solidarite nan Rezistans

Re-edike pou rekonstwi: 
Kisa ki nan kalbas tèt la

Yon Rèv Peyi
Yon Rèv lanmou
Yon Rèv Laviu

Agrikilti sous lavi, sous lespwa pou yon demen miyò. 

Teknosyans: iyorans se sous sipèstisyon

Kòdo P. Headly Noel

Apwopo 1ye Kòdonatè Dezyem Endepandans lan

Kòdonatè Papouch se nèg Tigwav. Li fè lekòl primè li Tigwav. Li fini lekòl segondè Kfou (CSC). Kòdonatè Papouch son politològ ki fòme an Almay ak Ozetazini (Inivèsite Massachusetts-Boston, Inivèsite Leipzig (Almay), Inivèsite Humboldt Berlin (Almay). Kòdo Papouch son gran defansè Dwa moun, enterè Goud la ak endepandans peyi dAyiti.