LIDÈCHIP KOLEKTIF


POU YON CHANJMAN TOTAL KAPITAL.

PLIS ENFO

ANSANM NOU KAPAB KONSTWI YON DEZYEM ENDEPANDANS

0 Days
9 Hours
59 Minutes
59 Seconds

RANTRE NAN DEZYEM NAN

"Lidèchip la ap genyen batay la! M pa gen okenn dout sou sa. Lespri zansèt nou yo ap montre li chemen an. Mwen pa gen okenn enkyetid!"
Monològ Yon Patriyòt Enkoni

Plis Enfo

SWIV NOU SOU FACEBOOK

DEZYEM ENDEPANDANS VITYÈL. DEZYEM ENDEPANDANS REYÈl

VINN JWENN NOU.