Apwopo Dezyem Endepandans

Kisa ki Dezyem Endepandans lan?

Yon Ideyoloji

Dezyem Endepandans avan tout bagay se yon ideyoloji lakay li ye. Se yon ideyoliji politik ak sosyal ki ale nan sans kwayans popilè a, e ki vize dekolonizasyon sistèm sosyalizasyon pèp Ayisyen an.

Plis Enfo

Yon Mouvans

Dezyem Endepandans lan tou se yon mouvans. Ki vle di : yon gwoup moun k ap vanse ansanm, nan yon sèl direksyon, anba menm prensip ki tabli pa KOMITE SANTRAL DEZYEM ENDEPANDANS LAN.

Plis Enfo

Yon Objektif

Dezyem Endepandans se yon vizyon yon Ayiti san kidnaping, san vyolans. Yon Ayiti ekolojik, ki vè, e ki entèlijan. Yon Ayiti kote jèn yo, ak Diaspora yo, se fòs motris devlopman peyi a.

Plis enfo

Yon Apèl Boukman!

Monològ yon Patriyòt Enkoni

Plis Enfo

PRAN TÈS ENDEPANDANS LAN

Si w vle teste konesans bazik ou sou ideyoloji ak mouvman Dezyem Endepanndans lan.

TÈS