Kiyès nou ye?

Se nou ki defini pwoblèm yo. Nou pa kite pwoblèm yo defini nou.

Ewo nan èpok aktyèl la pou èpok aktyèl la!

Ayiti bezwen tout pitit li yo pou kanpe ansam pou defann ideyal demokratik yo: pou byennèt pèp ayisyen an ak pou egzistans kontinyèl nasyon nou an.

Bondye Bon!

Gade yon yi mini  dokimantè sou Boukman ak Moyiz. Yon Texte de Anthony Fortuna. 

Nou pa pè di verite a!

Pwoblèm elektrisite a grav anpil. Li sistemik. Nou bezwen gwo chanjman, pa chanjman kosmetik, pou pote limyè an Ayiti.